• :: เว็บไซต์ » เว็บไซต์กลุ่ม ชมรม หน่วยงาน สโมสร
  เว็บไซต์รวมภาพชาวพุทธ
  นานๆๆๆ มากแล้วที่ผู้เขียนไม่ได้ทำการอัพเดทเว็บไซต์เว็บวัดของเรา อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ต้องกลับไปรักษาสุขภาพที่เมืองไทย จึงไม่ได้ทำการอัพเดทข้อมูลใดๆ วันนี้นึกอยู่นานว่าจะอัพเดทอะไร หรือข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องดี

  โพสเมื่อ » 10 เม.ย. 2556 (อ่าน 1310 ครั้ง)
  หมวดหมู่ » เว็บไซต์กลุ่ม ชมรม หน่วยงาน สโมสร
   
  อนัมนิกายแห่งประเทศไทย
  นับว่าเป็นเกียรติ์แก่ webwat.org เป็นอย่างยิ่ง ที่มีส่วนในการให้บริการและรับใช้เว็บไซต์คณะสงฆ์อนัมนิกายในประเทศไทย หรืออนัมนิกายแห่งประเทศไทยเรา ซึ่งคณะสงฆ์อนัมมนิกายได้เข้ามาสู่ดินแดนสยามประเทศนานแล้ว จนเป็นที่พระราชศรัทธาแห่งพระมหากษัตริย์ไทย และพุทธศาส

  โพสเมื่อ » 04 ต.ค. 2555 (อ่าน 2423 ครั้ง)
  หมวดหมู่ » เว็บไซต์กลุ่ม ชมรม หน่วยงาน สโมสร
   
  คณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา
  คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ยุคแรกๆ ที่ได้เริ่มเรียนรู้การทำเว็บไซต์ด้วย joomla ตั้งแต่สมัย joomla 1.0 ตอนนี้เว็บไซต์ธรรมยุตดอทเน็ต ใช้ joomla 1.5 แล้ว

  โพสเมื่อ » 26 ก.พ. 2555 (อ่าน 2042 ครั้ง)
  หมวดหมู่ » เว็บไซต์กลุ่ม ชมรม หน่วยงาน สโมสร
   
  ไทยอริโซน่า
  เว็บไซต์ ไทยอริโซน่า ไทยอริโซน่า พุทธศาสนา สังคม วัฒนธรรม ข่าวสาร เพื่อคนไทยในอริโซน่า thaiarizona เว็บไซต์ข่าวสารของคนไทย เพื่อคนไทยในอเมริกา เพื่อคนไทยในอริโซน่า เพื่อคนไทยในต่างแดน อย่าลืมเข้าเยี่ยมทักทายกันที่ thaiarizona.com

  โพสเมื่อ » 19 ก.พ. 2555 (อ่าน 1849 ครั้ง)
  หมวดหมู่ » เว็บไซต์กลุ่ม ชมรม หน่วยงาน สโมสร
   
  สะพานบุญ
  สะพานบุญ เชื่อมใจ โยงใย สู่สายบุัญอันยิ่งใหญ่..จากไทยสู่นานาประเทศ โครงการสะพานบุญเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา...www.meritbridge.com

  โพสเมื่อ » 12 ก.พ. 2555 (อ่าน 2039 ครั้ง)
  หมวดหมู่ » เว็บไซต์กลุ่ม ชมรม หน่วยงาน สโมสร
   
  บูรพาจารย์
  เว็บไซต์บูรพาจารย์ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวสารบุรพาจารย์ ชีวประวัติ ปฏิปทา คติธรรมคำสอน พระบุรพาจารย์ พระป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งเว็บไซต์จัดตั้งขึ้นมาเมื่อไม่นาน เข้าใจว่า จัดทำขึ้นมาเพื่อทำแทนเว็บไซต์สกลธรรม ซึ่งไม่ได้ถูกนำมาใช้งานในด้านการเผ

  โพสเมื่อ » 05 ก.พ. 2555 (อ่าน 3498 ครั้ง)
  หมวดหมู่ » เว็บไซต์กลุ่ม ชมรม หน่วยงาน สโมสร
   
  บ้านกรินชัย
  มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ได้จัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม และสนับสนุนงานสอนวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตร ”การอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” ของ คุณแม่ ดร. สิริ กรินชัยให้มีมาตรฐานและประสิทธิผล และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลทุกประเภทโ

  โพสเมื่อ » 04 ก.พ. 2555 (อ่าน 2229 ครั้ง)
  หมวดหมู่ » เว็บไซต์กลุ่ม ชมรม หน่วยงาน สโมสร
   
  ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
  วันนี้แนะนำเว็บไซต์หน่อยงานการศึกษา ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

  โพสเมื่อ » 05 ต.ค. 2554 (อ่าน 1495 ครั้ง)
  หมวดหมู่ » เว็บไซต์กลุ่ม ชมรม หน่วยงาน สโมสร
   
  โครงการสร้างพระถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน
  โครงการสร้างพระถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน พระพุทธอสีติวัสสามหาบพิตร พระร่วงเจ้า ๘๐ พรรษา

  โพสเมื่อ » 29 ส.ค. 2554 (อ่าน 1893 ครั้ง)
  หมวดหมู่ » เว็บไซต์กลุ่ม ชมรม หน่วยงาน สโมสร
   
  เว็บไซต์ พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)
  เว็บไซต์ พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) เว็บไซต์ใหม่ บริหารงานโดย ท่านพระอาจารย์มหาบุญไทย

  โพสเมื่อ » 14 ส.ค. 2554 (อ่าน 2220 ครั้ง)
  หมวดหมู่ » เว็บไซต์กลุ่ม ชมรม หน่วยงาน สโมสร
   
  บทเรียนออนไลน์
  บทเรียนออนไลน์ รายวิชาวัฒนธรรมเพื่อชีวิต สร้างตามรูปแบบการสอนธรรมจักรโมเดล

  โพสเมื่อ » 20 ก.ค. 2554 (อ่าน 2345 ครั้ง)
  หมวดหมู่ » เว็บไซต์กลุ่ม ชมรม หน่วยงาน สโมสร
   
  ค่ายพุทธบุตร
  PB-phaiboon.com ค่ายพุทธบุตร โดยพระมหาไพบูลย์ ญาณวิปุโล โทร.089-1624901

  โพสเมื่อ » 04 ก.ค. 2554 (อ่าน 2605 ครั้ง)
  หมวดหมู่ » เว็บไซต์กลุ่ม ชมรม หน่วยงาน สโมสร
   
  ธรรมศึกษา วัดสันตินิวาส สวีเดน
  ธรรมศึกษา วัดสันตินิวาส สวีเดน

  โพสเมื่อ » 24 มิ.ย. 2554 (อ่าน 2218 ครั้ง)
  หมวดหมู่ » เว็บไซต์กลุ่ม ชมรม หน่วยงาน สโมสร
   
  ไซเบอร์วนาราม.เน็ต
  เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ไซเบอร์วนารามดอทเน็ต:พระพุทธศาสนาในโลกไซเบอร์

  โพสเมื่อ » 16 มิ.ย. 2554 (อ่าน 1843 ครั้ง)
  หมวดหมู่ » เว็บไซต์กลุ่ม ชมรม หน่วยงาน สโมสร
   
  กำลังแสดงหน้าที่ 1/1