• :: รวมเว็บไซต์ » วัดในประเทศไทย » วัดพระยายัง
  วัดพระยายัง

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  วัดพระยายัง เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
   วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่  ดูชื่อก็รู้ว่าน่าจะเป็นวัดที่สร้างโดยพระยา หรือเจ้าพระยา  แต่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดนี้ไม่ได้เก่าแก่ หรือหยุดนิ่งอยู่กับที่  พระภิกษุ สามเณรภายในวัด ต่างก็จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการเผยแผ่ตามความสามารถของตนเอง  เช่น บางรูปก็เรียนต่อระดับมหาเปรียญ  หรือตรี โท เอก เพื่อใช้ความรู้ความสามารถในการบริหาร และเผยแผ่  บางรูปก็ฝึกอบรมพระธรรมทูต หรือฝึกอบรมเป็นพระธรรมทูตเพื่อการเผยแผ่  บางรูปก็สร้างเว็บไซต์อย่างที่เห็นเพื่อการเผยแผ่  บางรูปก็ฝึกเทศน์  หรือฝึกเป็นพระนักเทศก์  เพื่อการเผยแผ่ที่ดี

  วัดพระยายัง เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

  เยี่ยมชมเว็บไซต์