• :: รวมเว็บไซต์ » วัดในประเทศไทย » วัดโพนข่า
  วัดโพนข่า

  รายละเอียดเพิ่มเติม
       การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีหลายวิธี  ใช้ตามความรู้  ตามความถนัดของตนเอง เพราะจุดประสงค์ก็คือการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้เป็นที่รู้จัก  ให้เข้าถึงประชาชนทุกหมู่เหล่า  การสร้างเว็บไซต์ก็คือหนึ่งวิธีของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หนึ่งในวิธีของการเผยแผ่หลักธรรม  เพราะทุกวันนี้ คนจะคิด  จะทำ  จะไปที่ไหน  ก็ต้องใช้อินเตอร์เน็ต  ต้องค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเสียก่อน  การที่วัดต่างๆ มีเว็บไซต์  มีข้อมูลให้ค้นหา  จึงเป็นเรื่องง่าย และเป็นเรืองสะดวกของผู้ต้องการรับรู้  และติดตามข่าวสาร กิจกรรมของวัดนั้นๆ
   

   
  วัดโพนข่า เลขที่  ๑๒๐  หมู่ที่  ๑  ต.โพนข่า  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ
  เยี่ยมชมเว็บไซต์