• :: รวมเว็บไซต์ » วัดไทยในอเมริกา » วัดพุทธธัมมธโร
  วัดพุทธธัมมธโร

  รายละเอียดเพิ่มเติม
       วัดพุทธธัมมธโร หรือวัดคอนคอร์ด จริงๆ แล้วเว็บไซต์วัดนี้ทำมานานแล้ว แต่ยังไม่ได้นำมาโปรโมทที่นี่  วัดนี้เป็นวัดสายกรรมฐาน ปัจจุบันมีพระอาจารย์เริ่มชัย ครูบาอาจารย์สายกรรมฐาน ที่ท่านเมตตาต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ webwat.org พูดง่าย ๆก็คือตัวผมเอง  ท่านได้ให้การสนับสนุนงานการทำเว็บไซต์
       เมตตาพาชมสถานที่ต่างๆในเมืองคอนคอร์ด  คนไทย คนลาว คนพุทธ  หรือผู้สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาท่านใด ที่ต้องการปฏิบัติธรรม สวดมนต์ทำวัตร  ภาวนา เชิญที่วัดท่านได้ครับ วัดพุทธธัมธโร  หรือวัดคอนคอร์ด
       Wat Buddhadhammadharo (or a.k.a Wat Concord) is a Theravada Buddhist monastery with a forest tradition monastery. It resides at 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA. Telephone: 925-825-1645
  เยี่ยมชมเว็บไซต์