• :: รวมเว็บไซต์ » เว็บไซต์กลุ่ม ชมรม หน่วยงาน สโมสร » คณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา
    คณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

    รายละเอียดเพิ่มเติม
         คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA  เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ยุคแรกๆ ที่ได้เริ่มเรียนรู้การทำเว็บไซต์ด้วย joomla ตั้งแต่สมัย joomla 1.0 ตอนนี้เว็บไซต์ธรรมยุตดอทเน็ต ใช้ joomla 1.5 แล้ว
        dhammayut.net เป็นเว็บไซต์รวมกิจกรรม ข่าวสารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา  ติดตามการเคลื่อนไหว ข่าวกิจกรรมคณะสงฆ์ธรรมยุตในอเมริกาได้ที่ dhammayut.net
    เยี่ยมชมเว็บไซต์