• :: รวมเว็บไซต์ » วัดในประเทศไทย » วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม
  วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์วัดอีกเว็บไซต์หนึ่ง
  นั่นก็คือเว็บไซต์วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม
  ตำบลนาเกลือ  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

  ทุกวันนี้ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อความเป็นอยู่ของเรา
  โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต
  ไม่ว่าคนเราจะไปไหน ไปทานข้าว
  ไปร้านอาหาร ไปธนาคาร  ก็ต้องสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
  จะไปทำบุญที่วัดก็เหมือนกัน  ต้องสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
  สืบดู ค้นดูว่า จังหวัดนั้น ที่นั้น มีวัดอยู่หรือไม่  จะเดินทางไปได้อย่างไร
  ถ้าจะนำอาหารไปถวาย หรือไปทำบุญ  ต้องนำอะไรไปด้วย ไปกี่โมง
  ทางวัดขาดแคลนอะไร

  เมื่อคนเราต้องสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต   วัดต่่างๆ จึงต้องมีเว็บไวต์กัน
  เยี่ยมชมเว็บไซต์