• :: รวมเว็บไซต์ » วัดไทยในเอเชีย » รวมแผนที่วัด ทั่วโลก
  รวมแผนที่วัด ทั่วโลก

  รายละเอียดเพิ่มเติม
       เว็บมาสเตอร์ webwat.org ได้จัดทำเว็บไซต์ temple.org ซึ่งเป็นระบบแสดงที่ตั้งวัดไทยทั่วโลก พร้อมแสดงข้อมูลเบื้องต้น แฟ้มภาพ สถานที่ตั้ง เจ้าอาวาส หมายเลขโทรศัพท์ ส่งข้อความติดต่อวัดเป็นต้น ท่านมาที่เว็บเดียว เที่ยวได้ทุกวัดทั่วโลก...
   
  เว็บไซต์ templemap.org
   
  แผนที่วัด
  ระบบค้นหา ด้วยการพิมพ์ข้อมูลเฉพาะ เช่น ชื่อเจ้าอาวาส ชื่อวัด
  การค้นหาวิธีนี้อาจจะไม่ค่อยได้ผลนัก เนื่องจากการสะกดชื่อที่แตกต่าง
   
  มีระบบ zoom แผนที่จาก google map
   
  แผนที่วัดไทย
  สามารถค้นหาได้โดยประเภท  ประเทศ  รัฐ เมือง
   
  หาที่ตั้งวัด
  แยกประเภทสัญลักษณ์อย่างชัดเจน
   
  หาแผนที่วัด
  แสดงผลได้ทั้งแบบแผนที่ปกติ และภาพดาวเทียม
   
  แผนที่วัด
  แสดงภาพถ่ายจากสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก
  ในอนาคต จะให้แสดงกล้อง webcam จากสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก
   
  แผนที่วัดไทยในต่างประเทศ
  แสดงสภาพจราจร
  (จะแสดงเมือติีกเลือก และ Zoom เข้าใกล้)
   
  ค้นหาวัด
  สามาถหาเส้นทางได้อย่างแม่นจำตาม
  พร้อมระบุเส้นทางอย่างละเอียด
  และสามารถ พิมพ์ออกมาดูได้
   
  วัดไทยในต่างประเทศ
  แสดงเส้นทางที่ค้นหา บนแผนที่
   
  แผนที่วัดไทย
  แสดงรายละเอียดเบื้องต้นแค่นำเมาส์วางที่ icon
   
   แผนที่วัดไทย
  แสดงข้อมูลเพิ่มเติม แค่คลิกอีกหนึ่งครั้ง
   
  วัดไทยในต่างประเทศ
  แสดงภาพต่างๆ
   
  แผนที่วัด
  แสดงข้อมูลภายในวัดนั้นๆ
   
  แผนที่วัดไทย
  ส่งข้อความถึงวัดนั้นๆ ได้
   
  แผนที่วัดในต่างประเทศ
  ภาพรวมหน้าเว็บไซต์ ใช้งานง่าย ไม่รุงรัง
  เชิญสัมผัสได้ที่  http://templemap.org   กำลังอัพเดทข้อมูลเรื่อยๆ ทุกวัน
  เยี่ยมชมเว็บไซต์