• :: รวมเว็บไซต์ » เว็บไซต์อื่น ๆ » พิทักษ์โลกด้วยธรรมะ
  พิทักษ์โลกด้วยธรรมะ

  รายละเอียดเพิ่มเติม
       เว็บไซต์พิทักษ์โลกด้วยธรรมะ จัดทำขึ้นโดยบุคคลคนหนึ่ง แต่ก็พยายามหาแนวร่วมแนวคิดของตนเอง เพื่อทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ นั่นก็คือการเยียวยารักษาโลกนี้  พิทักษ์โลกที่เราอยู่นี้ ให้อยู่ได้นานๆ หรือน่าอยู่ยิ่งขึ้น เพราะทุกวันนี้โลกบอบช้ำด้วยสิ่งต่างๆ มากมาย ทั้งปัญหาธรรมชาติเอง และปัญหาจากมนุษย์เรา

       แต่ที่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่และเร่งด่วนน่าจะมาจากปัญหาของมนุษย์เราเอง ที่ทำร้ายโลกอย่างไม่รู้ตัวก็มี  โดยความตั้งใจ และไม่ตั้งใจก็มี
       "เว็บไซต์พิทักษ์โลกดวยธรรมะ" ได้ให้แรวคิดต่างๆ ของปัญหาที่เกิดขึ้น และวิธีแก้ไข  เราควรดำเนินชีวิตอย่างไร ให้สอดคล้องกับธรรมะและไม่ขัดแย้งกับโลกด้วย
  เยี่ยมชมเว็บไซต์