• :: รวมเว็บไซต์ » PSD Template » ฟรี header
  ฟรี header

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  เป็นไฟล์แบบ .PSD หัวเว็บไซต์ ที่ท่านสามารถดาวน์โหลดไปปรับปรุงแก้ไข ประยุกต์เข้ากับเว็บไซต์ของท่านได้  หัวเว็บไซต์นี้ อาจจะกล่าวได้ว่ามีองค์ประกอบครบทั้งสาม คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ดูว่าสื่อองค์ประกอบทั้งสามประการอย่างไร

  หัวเว็บไซต์

  พระพุทธเจ้า  สื่อความหมายพระที่องค์ประธานที่พุทธมณฑล
  พระธรรม คือสัญลักษณ์ที่แผ่ออกไป คือลูกศร หรือพระเจดย์
  พระสงฆ์ คือรูปภาพพระสงฆ์ ซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธาน
  พุทธศาสนิกชน  คือรูปแผนที่โลก หรือประเทศต่าง

  ดาวน์โหลดไปใช้งานกันดู  แจกฟรี
  เยี่ยมชมเว็บไซต์