• :: รวมเว็บไซต์ » เว็บไซต์กลุ่ม ชมรม หน่วยงาน สโมสร » อนัมนิกายแห่งประเทศไทย
  อนัมนิกายแห่งประเทศไทย

  รายละเอียดเพิ่มเติม
       นับว่าเป็นเกียรติ์แก่ webwat.org เป็นอย่างยิ่ง ที่มีส่วนในการให้บริการและรับใช้เว็บไซต์คณะสงฆ์อนัมนิกายในประเทศไทย หรืออนัมนิกายแห่งประเทศไทยเรา ซึ่งคณะสงฆ์อนัมมนิกายได้เข้ามาสู่ดินแดนสยามประเทศนานแล้ว จนเป็นที่พระราชศรัทธาแห่งพระมหากษัตริย์ไทย และพุทธศาสนิกชนทั่วไป

       ส่วนประวัติอนัมนิกายนั้น มีความเป็นมาอย่างไร  ตั้งแต่สมัยไหน  และคณะสงฆ์อนัมนิกายมีบทบาทอย่างไร  ท่านเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ anamnikayathai.com ซึ่งเว็บมาสเตอร์ท่านได้ขยันอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะให้คำตอบแก่ท่านได้

  อนัมนิกาย
       มาดูองค์ประกอบของเว็บไซต์  ซึ่งอาจจะเป็นความรู้ หรือแนวทางแก่เว็บมาสเตอร์บ้าง  เว็บไซต์จัดทำด้วย CMS joomla 2.5.7 ในส่วนของภาพสไลด์ใช้ Autson Slideshow  ซึ่งท่านสามารถดูการใช้งานเบื้องต้นได้ที่ สไลด์.com  ในส่วนของ header ใช้โปรแกรม Flash Intro Banner Maker  ในการสร้างไฟล์ แฟลช  ในส่วนของ template ผมใช้ Artisteer 3  อันนี้ต้องบอกก่อนว่า ผมซื้อมาใช้อย่างถูกต้อง  และจ่ายรายปีอีกปีละประมาณ 49 เหรียญ  หรือ 59 เหรียญ ไม่แน่ใจ  จำไม่ค่อยได้

        ผู้เขียนมีความคิดอยู่ว่า ถ้าทุนพอ จะทำโครงการเว็บไซต์เอื้ออาทร โดยให้วัดต่าง ๆ หรือผู้ที่ต้องการทำเว็บไซต์ธรรมะ มาใช้เว็บได้ โดยให้เขาช่วยจ่ายค่าโดเมนตามราคา คือประมาณสิบเหรียญ หรือประมาณ 350 บาท  ส่วนโฮสและการติดตั้งเว็บไซต์แล้วแต่ทางวัดนั้นๆ จะช่วย  อย่างไรก็แล้วแต่ขอบคุณเว็บไซต์อนัมนิกายแห่งประเทศไทยที่ได้ช่วยเหลือ และสนับสนุนเต็มกำลัง  ทำให้คิดที่จะมีกำลังในการคิดพัฒนาต่อไป
  เยี่ยมชมเว็บไซต์