• :: รวมเว็บไซต์ » คู่มือ joomla » ดึง RSS ใน Joomla
  ดึง RSS ใน Joomla

  รายละเอียดเพิ่มเติม
       บทความนี้  สืบเนื่องมาจากบทความ การปล่อย Feeds ใน Joomla  แบบว่าผู้เขียนปล่อยเอง  ดึงเอง  แต่ใครจะดึงไปก็ไม่ว่ากัน  เชิญดึงไปปล่อยไปเผยแพร่ฟรี  ที่โฮสฟรี.com  เรามีข่าวสารโฮสฟรี  ให้ท่านดึงไปเผยแพร่ที่เว็บไซต์ท่านฟรีๆ

  บทความนี้อ้างอิง
  -joomla 2.5.8 
  -ภาษาไทย 2.5.8.1 โดย Dev Joomlacorner

  วิธีดึง RSS ใน Joomla

  ดึง RSS ใน Joomla
  ไปที่ ส่วนเสริม > การจัดการโมดูล

  ดึง RSS ใน Joomla
  เลือก แสดงฟีด (ดึง RSS)

  ดึง RSS ใน Joomla
  ตั้งชื่อ  เลือกตำแหน่งการแสดงโมดูล

  ดึง RSS ใน Joomla
  จากนั้นเราไป Copy  URL ฟีดที่เราจะดึงมา   Copy URL  หรือลิงก์มานะ  ไม่ใช่ Copy ตัวหนังสือหรือหัวข้อมา
  อาจจะใช้วิธีคลิกขวา  แล้วเลือก คัดลอกที่อยู่ URL  ก็ได้

  ดึง RSS ใน Joomla
  นำ URL ที่เรา Copy มา วางตรง ฟีต URL  ส่วนอื่นก็อ่านดู  หรือต้้งค่าตามผู้เขียนก็ได้
  จากนั้น บันทึก

  RSS Joomla
  ถ้าทำถูกต้อง  ก็คือไม่ผิด  เราจะได้ RSS มาแสดงที่หน้าเว็บไซต์
  สองบทความนี้ ผมอาจจะใช้คำผิด  หรือสับสน ระหว่าง RSS และ Feeds  แต่เป็นอันเข้าใจนะว่าคืออะไร
  ท่าสามารถดูเว็บตัวอย่างที่ลิงก์  เยี่ยมชมเว็บไซต์
  เยี่ยมชมเว็บไซต์