• :: รวมเว็บไซต์ » คู่มือ joomla » เปิดใช้งาน CAPTCHA ใน Joomla 2.5
  เปิดใช้งาน CAPTCHA ใน Joomla 2.5

  รายละเอียดเพิ่มเติม
     CAPTCHA คือการทดสอบเพื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แบบโต้ตอบชนิดหนึ่ง เพื่อที่จะทดสอบว่า ผู้ใช้งานเป็นมนุษย์จริงหรือไม่ ซึ่งไม่ใช่บอตหรือโปรแกรมอัตโนมัติ  ซึ่งเรามักเจอบ่อยๆ ในลักษณะของการสปาม

      
  Captcha Joomla
  ใน Joomla 2.5 นั้น ไม่ได้เปิด CAPTCHA ไว้เป็นค่าเริ่มต้น จึงไม่สามารถป้องกันการเข้าระบบที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่ใช่คนได้
  ฉะนั้น เราจึงต้องทำการเปิดใช้งาน Captcha

  วิธีเปิดใช้งาน Captcha ใน Joomla 2.5
  Captcha Joomla
  ไปที่ Global Configuration  ตรง Default Captcha  เลือก ReCaptcha  จากนั้นทำการบันทึกและปิด

  Captcha joomla
  ไปที่ Plug-in Manager  เลือก Captcha - ReCaptcha  เปิดรอไว้ก่อน

  Captcha - ReCaptcha
  ไปที่ GooGle ReCaptcha  ใส่ Domain ของเว็บไซต์ของเรา จากนั้นคลิก Create Key

  GooGle ReCaptcha
  เราก็จะได้ Public Key และ Private Key

  Public Key และ Private Key
  ให้เรา ก๊อปปี้  Public Key และ Private Key  มาวางที่ช่อง  Public Key และ Private Key ของ Captcha - ReCaptcha  ใน Joomla
  ถ้า Captcha - ReCaptcha  ไม่ได้เปิดใช้งาน ให้เปิดใช้งานด้วย จากนั้นทำการบันทึกและปิด

  Captcha - ReCaptcha
  เราก็จะได้ ReCaptcha  จาก GooGle ไว้ป้องการการเข้าระบบจากอมนุษย์ได้
  เยี่ยมชมเว็บไซต์