• :: รวมเว็บไซต์ » เว็บไซต์กลุ่ม ชมรม หน่วยงาน สโมสร » เว็บไซต์รวมภาพชาวพุทธ
  เว็บไซต์รวมภาพชาวพุทธ

  รายละเอียดเพิ่มเติม
       นานๆๆๆ  มากแล้วที่ผู้เขียนไม่ได้ทำการอัพเดทเว็บไซต์เว็บวัดของเรา  อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ต้องกลับไปรักษาสุขภาพที่เมืองไทย จึงไม่ได้ทำการอัพเดทข้อมูลใดๆ วันนี้นึกอยู่นานว่าจะอัพเดทอะไร หรือข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องดี

       แต่ก็มีอยู่เว็บไซต์หนึ่ง ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของผู้เขียนเอง  จัดทำขึ้นเอง เพื่อใช้ในเป็นเว็บไซต์รวมภาพกิจกรรมของชาวพุทธ  หรือภาพที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  ไม่ว่าจะเป็นการรวมภาพวัดวาอารามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศ  หรือในประเทศ  ภาพกิจกรรมชาวพุทธทั้งในต่างประเทศ  และในประเทศที่ผู้เขียนเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือได้รับข้อมูลมา
  ภาพกิจกรรม
  ภาพวัดทั้งในประเทศไทย  และต่างประเทศ

  ภาพกิจกรรมต่างๆ
  นอกจากภาพวัดวาอารามต่างๆ แล้ว ก็ยังมีภาพกิจกรรมในต่างแดน
       ก็ต้องขอเชิญชวนทุกท่านเข้าเยี่ยมขมภาพกิจกรรมต่างๆ หรือเข้าไปที่ Facebook ได้ที่ templemap
  เยี่ยมชมเว็บไซต์