• :: รวมเว็บไซต์ » คู่มือ joomla » Joomla No updates available
  Joomla No updates available

  รายละเอียดเพิ่มเติม
       สืบเนื่องมาจากผู้เขียนทำการเช็คการอัพเดทของ Joomla 2.5 เช็คกี่ครั้งๆ ก็ยังเป็น No updates available อยู่เหมือนเดิม ทั้งๆ ที่ Joomla ออกตัวอัพเดทใหม่แล้ว  ช่วงแรกๆ ผู้เขียนก็ทำการอัพเดทด้วยการอัพไฟล์ขึ้นผ่าน FTP แต่เนื่องจากมีหลายเว็บไซต์ ทำแบบนี้บ่อยๆ ก็เหนื่อย  ต้องหาวิธีกันหน่อย

  วิธีการแก้ไข No updates available ใน joomla 2.5 ของผู้เขียน
  No updates available
  ไปที่ ส่วนเสริม > การจัดการส่วนเสริม

  No updates available
  คลิกที่ อัพเดท

  No updates available
  คลิกที่ ล้างแคช

  No updates available
  จากนั้นคลิกที่ ค้นหาส่วนเริ่มอัพเดท อาจจะทำ ล้างแคช > ค้นหาส่วนเริ่มอัพเดท  อาจจะทำสักสองสามรอบ

  No updates available
  ถ้ายังไม่ได้คลิก  ตามภาพเลย

  No updates available
  มาแล้วของผู้เขียน จากนั้นคลิกทำการ Install the update ได้เลย
  เยี่ยมชมเว็บไซต์