• :: รวมเว็บไซต์ » คู่มือ joomla » ๑ วัด ๑ เว็บไซต์ ออนไลน์ไปทั่วโลก
  ๑ วัด ๑ เว็บไซต์ ออนไลน์ไปทั่วโลก

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  ๑ วัด ๑ เว็บไซต์ ออนไลน์ไปทั่วโลก

  -เว็บไซต์ประกอบด้วย 3 ส่วน

  1.   ระบบเว็บไซต์  เขียนเอง หรืออาจจะใช้ระบบอื่นๆ เช่น joomla ดาวน์โหลดฟรีที่ joomla.org 

  2.   โดเมนเนม  หรือชื่อเว็บไซต์สำหรับพิมพ์เข้าชมเว็บไซต์ของเรา  เช่น  dhammayut.net

  3.   โฮสติ้ง  คือพื้นที่สำหรับเก็บตัวเว็บไซต์ตามข้อที่ 1   ต้องจ่ายรายปีกับผู้ให้บริการนั้นๆ เหมือนข้อ 2

  -ขั้นตอนการทำเว็บไซต์แยกออกเป็น 2 ขั้นตอน

  1.    ขั้นตอนการติดตั้งระบบเว็บไซต์ (ใช้เวลาเรียน 4 วันหรือมากกว่านั้น)

  -การจดโดเมนเนม /  โฮสติ้ง (ราคาแล้วแต่ผู้ให้บริการที่ท่านใช้)                      -การติดตั้งเว็บไซต์ระบบ  Joomla            

  –การสร้างเทมเพลตด้วยโปรแกรม Artisteer  (โปรแกรมราคา $129.95 ซื้อที่ www.Artisteer.com)*

  -การปรับแต่งส่วนประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวกับระบบ  

  (ขั้นตอนที่ 1 นี้ ผมอาจจะติดตั้งถวายท่านได้ เพื่อข้ามไปเรียนขั้นตอนที่ 2 หรือจะเรียนก็ได้)

  2.   ขั้นตอนการใช้งานระบบเว็บไซต์  (ใช้เวลาเรียน 3-7 วัน)

  -การสร้างเนื้อหา          -การใช้งาน gallery              -อื่นๆ ตามความจำเป็นที่ต้องใช้

              (ระยะเวลาเรียนนี้ คือหวังผลในการมีและบริหารเว็บไซต์เบื้องต้น ไม่ใช่ระดับมืออาชีพนะครับ)

  สถานที่เรียน  ท่านอาจจะนัดแนะกันมาเรียนกับผมโดยตรงได้ที่ วัดสังฆรัตนาราม รัฐโอคลาโฮมา  หรือให้ผมเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ ตามที่ท่านนัดกันไว้

  เรียนได้เมื่อไหร่   ได้ทุกวัน ที่ท่านเดินทางมาถึง 1 ท่านผมก็แนะนำได้ (รับได้ไม่เกิน 10 ท่านต่อครั้ง)

  ค่าเรียน  ฟรี   หรือแล้วแต่ท่านจะช่วยบำรุงสถานที่ (ไม่รวมค่าโดเมนเนม, โฮสติ้ง, โปรแกรม)

  การติดต่อ 

  Facebook : webwat          

  ตัวอย่างเว็บไซต์บางส่วน

  อเมริกา : dhammayut.net, templemap.org, watpu.org, watthainyc.com, watokc.com,

  watbsd.com, watpaLA1.org, wataz.org, watconcord.org ---

  สวีเดน : watsantinivas.com, ฮ่องกง : wathongkong.com, อินโดนีเซีย : siddharta-indo.com

  *โปรแกรมใดที่มีลิขสิทธิ์ ท่านต้องซื้อจากผู้ผลิตเอง  ผมไม่มีสิทธิ์ จำหน่าย จ่ายแจก หรือติดตั้งโปรแกรมใดๆ ให้ท่าน

  เยี่ยมชมเว็บไซต์