• :: รวมเว็บไซต์ » วัดไทยในอเมริกา » เว็บไซต์วัดอาร์คันซอส์ เว็บวัด Joomla 3.2
  เว็บไซต์วัดอาร์คันซอส์ เว็บวัด Joomla 3.2

  รายละเอียดเพิ่มเติม
      เมื่อช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน 2556 ผู้เขียนได้เดินทางไปวัดอาร์คันซอส์พุทธวนาราม  เพื่องานกฐินและถวายความรู้ครูอาจารย์ที่วัดนั่น และได้ช่วยท่านจัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาใหม่ จากตัวเดิมที่เป็น Joomla 1.5


  เว็บไซต์วัดอาร์คันซอส์

       เว็บไซต์วัดอาร์คันซอส์นี้ เป็นเว็บไซต์วัดแรกที่ผู้เขียนติดตั้งด้วยระบบ Joomla 3.2 เพราะว่าทาง Joomla.org เพิ่งปล่อยตัว Joomla 3.2 ออกมาช่วงที่ผู้เขียนได้เดินทางไปปนั่นเอง  ด้านนอกของเว็บไซต์นั้น ไม่เท่าไหร่ ไม่แตกต่าง หรือจะทำให้แตกต่างก็ได้ แล้วแต่ฝีมือเรา  แต่ว่าผู้เขียนไม่ได้เน้นความซับซ้อนเพราะกลัวว่าผู้ที่ทำการอัปเดทเว็บไซต์วัดนั้นเข้าใจยาก จึงทำหน้าตาแบบง่ายๆ เรียบๆ  ทราบว่าเว็บไซต์นี้ ทางวัดต้องเสียค่าโฮสปีละ 119 เหรียญ  หรือสามพันกว่าบาทนั่นเอง  เสียให้กับโฮสที่ทางวัดเช่านะครับ ไม่ได้เสียให้ผม  ทางวัดเช่าที่ไหน ก็เสียที่นั่น

  เว็บไซต์วัดอาร์คันซอส์
       สำหรับวัดใด  เว็บไซต์วัดใดที่ต้องการให้ติดตั้งระบบเว็บไซต์ให้ก็ติดต่อมาได้นะครับ  ค่าใช้จ่ายค่าโฮส ค่าโดเมนท่านก็จ่ายกับโฮสที่ท่านเช่าเองนะครับ  เพราะว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว
  เยี่ยมชมเว็บไซต์