• :: รวมเว็บไซต์ » เว็บไซต์อื่น ๆ » เกี่ยวกับประเทศไทย ในภาษาอังกฤษ thaispeaking.com
  เกี่ยวกับประเทศไทย ในภาษาอังกฤษ thaispeaking.com

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  thaispeaking.com เป็นเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดทำเว็บไซต์โดยคนไทย ให้ความรู้เกี่ยวกับเมืองไทยเป็นภาษาอังกฤษ  โดยทำการแยกเป็นหมวดหมู่ดังนี้


  ซึ่งเว็บไซต์เน้นการเผยแผ่ความเป็นไทย ศิปวัฒนธรรมแบบไทยให้คนทั้งโลกได้รับรู้กัน

  ภาพประกอบ
  About Thailand
  About Thailand

  About Thailand
  About Thailand
  เยี่ยมชมเว็บไซต์