• :: รวมเว็บไซต์ » ตรวจสอบโดเมนเนม » ตรวจสอบโดเมน
  ตรวจสอบโดเมน

  รายละเอียดเพิ่มเติม

       ชื่อโดเมน หรือเรียกอีกอย่าง  โดเมนเนม (อังกฤษ: domain name)  นอกจากนั้น เรายังเรียกกันสั้นๆ ว่า โดเมน ซึ่งหมายถึง ชื่อที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์  เพื่อไปค้นหาในระบบ  เพื่อที่จะระบุถึง ไอพีแอดเดรส ของชื่อนั้นๆ เป็นชื่อที่ผู้จดทะเบียนระบุให้กับผู้ใช้เพื่อเข้ามายังเว็บไซต์ของตนได้ง่ายขึ้น  จำง่ายขึ้น พิมพ์ง่ายขึ้น และบางทียังบ่งบอกถึงสัญลักษณ์ของหน่วยงาน หรือองค์กรนั้นๆ ได้ด้วย 

     โดเมนเนม หรือ ชื่อโดเมน เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  เนื่องจากไอพีแอดเดรสนั้นจดจำได้ยากมาก ยากกว่า  และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไอพีแอดเดรสใหม่ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้หรือจดจำไอพีแอดเดรสใหม่นั้น  ยังคงใช้โดเมนเนมเดิมได้ต่อไป  อย่างเว็บไซต์ webwat.org นี้ เปลี่ยนไอพีแอดเดรส หลายครั้ง หลายหนแล้ว  แต่ท่านผู้ใช้ก็ยังสามารถที่จะใช้งาน หรือเข้าใช้ผ่าน webwat.org ได้เหมือนเดิม โดยไม่จำเป็นต้องรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงไอพีแอดเดรสนั้นเลย  ท่านอาจจะเช็คว่าโดเมนต่างๆ มีผู้ใช้ไปหรือยัง มีผู้จดไปหรือยัง โดยการเช็ค หรือค้นหาด้วยเครื่องมือด้านล่างนี้

  ท่านสามารถเช็คโดเมนเนมที่ต้องการว่าว่างหรือไม่ได้ที่นี่

   


  ถ้าขึ้นว่า TAKEN หมายถึงไม่พร้อมที่จะใช้ได้ (ไม่ว่าง)
  ถ้าขึ้นว่า AVAILABLE หมายถึงโดเมนพร้อม ชื่อนี้ใช้ได้
  เยี่ยมชมเว็บไซต์