• :: รวมเว็บไซต์ » วัดในประเทศไทย » วัดผาเทพนิมิต
  วัดผาเทพนิมิต

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  ปฐมวัย

              หลวงปู่บุญพิน  ได้เรียนหนังสือจบชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  ระดับ การเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก    เรียนที่โรงเรียนบ้านนาบ่อ   หลังจากเรียนจบ ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔   แล้ว  โยมพ่อ  โยมแม่ได้ให้ออกมาช่วยงานที่บ้าน เพราะที่บ้านมีอาชีพหลักคือ    การทำนา   ท่านได้ช่วยงานโยมพ่อ   โยมแม่  จนถึงอายุ  ๑๗  ปี  พอขึ้นทะเบียนทหารแล้วได้ลาโยมพ่อ  โยมแม่ ไปอยู่กับพี่สาวที่บ้านนาทม   จังหวัดนครพนม    ช่วยพี่สาวค้าขายและเป็น ช่างเย็บผ้า  หน้านาก็ทำนา  พอถึงหน้าแล้งก็ต้มเกลือใส่เรือกระแชงไปขาย  หมดหน้าเกลือก็รับจ้างขนข้าวล่องเรือตามแม่น้ำสงครามแม่น้ำโขงไปขายใน ตลาดนครพนม   ได้ประกอบอาชีพอย่างนี้เป็นระยะเวลาติดต่อกันนานถึง    ๕  ปี  จนเกิดความเหนื่อยล้าเบื่อหน่ายในการค้าขาย    และได้พิจารณาเห็นความทุกข์อยู่ตลอดเวลา     ในช่วงนั้นหลวงปู่มีศรัทธาอยากบวชในบวร

  พระพุทธศาสนาขึ้นมาอย่างแรงกล้า  แต่พี่สาวอยากให้ครองเรือน หลวงปู่ ท่านระลึกได้ว่าโยมพ่ออยากให้บวชให้โยมพ่อเสียก่อนที่จะครองเรือน จึงลาพี่สาวกลับไปปรึกษาโยมพ่อ  โยมแม่ที่บ้านนาบ่อ  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  ซึ่งโยมพ่อ  โยมแม่ก็อนุญาตแต่โดยดี

  เยี่ยมชมเว็บไซต์