• :: รวมเว็บไซต์ » วัดในประเทศไทย » วัดทองเนียม
  วัดทองเนียม

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  วัดทองเนียม หมู่ที่ 6  ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้  แขวงหลักสอง เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ 02-445-5973
   

  ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล 84 พรรษา

  วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2554

  ณ อาคารธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา

  กำหนดการ

  17.00 – 18.00 น. ลงทะเบียน

  18.00 – 18.15 น. ชี้แจงกำหนดการ ขั้นตอนและพิธีการ

  18.15 – 19.00 น. พิธีเปิด

  - กล่าวถวายรายงาน โดย พระครูปรีชาธรรมวิธาน รองอธิการบดี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย และประธานสงฆ์วัดทองเนียม

  - กล่าวเปิดงาน แนะนำอาคารสถานที่ และสัมโมทนียกถา โดย พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

  19.00 – 20.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น

  20.00 – 22.00 น. พิธีขึ้นกรรมฐานและปฏิบัติวิปัสสนา

  โดย พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช และพระวิปัสสนาจารย์ประจำยุวพุทธิกสมาคม

  22.00 – 22.30 น. ธรรมสนทนา

  22.30 – 23.45 น. ปาฐกถาธรรม

  โดย พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส (ศ.สียวน) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ

  23.45 – 24.00 น. ธรรมสนทนา

  24.00 – 02.00 น. สวดมนต์/ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

  02.00 – 03.30 น. ปลูกต้นไม้ 84 ต้น ปล่อยปลา 84 ตัว แผ่เมตตามหากุศล

  03.30 – 04.30 น. สวดมนต์/ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

  04.30 – 05.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า

  05.30 – 06.00 น. ล้างหน้า/ อาหารเช้า

  06.00 – 07.00 น. ตักบาตรอาหารแห้ง/ ถวายภัตตาหารเช้า

  ________________________

  หมายเหตุ

  1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  2. ร่วมสวดมนต์ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานข้ามคืน ถวายเป็นพระราชกุศล

  3. ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะ/ภัตตาหารเช้า และเป็นเจ้าภาพโรงทาน

  4. ร่วมตักบาตรอาหารแห้ง

  เยี่ยมชมเว็บไซต์