• :: รวมเว็บไซต์ » วัดไทยในอเมริกา » วัดพุทธไทยถาวรวนาราม
  วัดพุทธไทยถาวรวนาราม

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นมีอยู่หลายวิธี  เมื่อก่อนพระสงฆ์ต้องเดินเท้า เพื่อทำการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อให้เข้าถึงชาวบ้านทุกระดับชั้น ทุกวันนี้มีเทคโนโลยี่เกิดขึ้นมากมาย คนหันมาสนใจเทคโนโลยี่มากขึ้น วัดก็ไม่อาจจะหลีกเทคโนโลยี่ได้ เพราะสิ่งเหล่านี้คือชีวิตประจำวันของชาวบ้าน  เมื่อสิ่งนี้คือสิ่งที่ชาวบ้านใช้ประจำ  ทางวัดจึงต้องใช้สิ่งเพื่อเป็นสื่อในการเผยแผ่  เช่นใช้อินเตอร์เน็ต  สร้างเว็บไซต์เพื่อการเผยแผ่ เป็นต้น
  Wat Buddha Thaithavornvanaram 76-16 46th Avenue , Elmhurst
  New York 11373 Tel. 718-803-9881, www.watthainyc.com

  เยี่ยมชมเว็บไซต์